despre mine
date biografice

informaţii personale

Data naşterii: 8 martie 1979
Starea civila: căsătorit
Naţionalitatea: română

experienţa profesională

Perioada: 1 octombrie 2015 – prezent

Directorul Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Perioada: 2014 – prezent

Numele angajatorului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Conferențiar universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Metodica predării atletismului în şcoală, Bazele generale ale atletismului, Teoria şi practica atletismului, Echipamente, instalații și aparatură în kinetoterapie, Masaj antistress, Profilaxie şi refacere în activitatea sportivă, Echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă, Bazele metodice ale exerciţiului fizic

Perioada: 1 octombrie 2009- 2014

Numele angajatorului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Lector universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă, Tehnici specifice de predare, Metodica predării atletismului în gimnaziu.

Perioada: 2004 – iunie 2009

Numele angajatorului: Universitatea din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Asistent universitar doctorand
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă

Perioada: 2002 – 2004

Numele angajatorului: Universitatea din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: preparator universitar
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă

educaţie şi formare

12 iunie 2009 susţinere publică a tezei de doctorat;

30 mai 2009 susţinerea tezei de doctorat în Şedinţa Catedrei de Gimnastică şi Atletică grea din Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

Feb. 2007 în derulare Proiectul Programului de Cercetare Ştiinţifică din cadrul studiilor doctorale la Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

2005 – ian. 2007 Absolvent al Programului de Pregătire Avansată din cadrul studiilor doctorale la Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

2002 – 2004 Universitatea din Bacău,  Departamentul de studii postuniversitare, specializarea „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat subcutanat”, specializarea Kinetoterapie, studii postuniversitare aprofundate, absolvent 2004, master cu susţinerea lucrării de disertaţie sesiunea martie 2007;

2002 – 2004 Universitatea din Bacău,  Departamentul de studii postuniversitare, specializarea „Activităţi corporale sportiv recreative şi de timp liber”; master în Educaţie Fizică şi Sport – şef promoţie 2004;

1998 – 2002 Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport, Antrenor categoria a III a Atletism, studii universitare – şef promoţie 2002;

1994 – 1998 Liceul Naţional cu Program de Atletism, Cîmpulung Muscel, jud. Argeş –  şef promoţie 1998.

aptitudini şi competenţe personale

Categoria I de clasificare sportivă
Antrenor de atletism, categoria a III a
Arbitru sportiv – disciplina Atletism
Limbi străine cunoscute engleză şi franceză

aptitudini şi competenţe artistice

· medaliat cu aur la Cupa Campionilor Europeni pe Cluburi – juniori, Luxemburg, 1998 (110mg)
· medaliat cu bronz la Jocurile Balcanice de Juniori, Istambul, 1998 (4x100mp)
· multiplu campion naţional de atletism – 110 mg, 4 x 1 tur (1996, 1998, 1999, 2000)
· multiplu campion naţional universitar – 60mg, 110mg (1999, 2000, 2001, 2002)
· peste 20 medalii de argint şi bronz la diferite ediţii ale Campionatelor Naţionale de Atletism, în perioada 1994 –2002, probe de garduri
· 3 ani inclus în Centrul Olimpic de Juniori Cîmpulung Muscel, Argeş

aptitudini şi competenţe sociale

Comunicare şi relaţionare:  ascultare activă, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor. Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în context profesional.

Lucru în grup: ca student, parte activă a Ligii Studenţeşti din Universitatea din Bacău; ca şi cadru didactic, în perioada 2002 – 2017, membru al Catedrei Sporturi Individuale şi membru al Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională; director al DKTO Bacău 2015-2019; îndrumător generaţii de studenţi (nivel licenţă EFS 2004-2008, nivel master AMCTL 2009-2011, nivel master KERF 2011-2013, master KERF 2013-2015, nivel licenţă KMS 2015-2018); arbitru de atletism la peste 70 de competiţii;

Competenţe de coordonare:  coordonator şi redactor la reviste studenţeşti („Studenţimea Băcăuană”, „Educaţie Fizică şi Sport în Universitatea Bacău”, „Educaţie prin Sport”, „VoxStud”); coordonarea generaţiilor de studenţi ciclu licenţă EFS 2004-2008 şi KMS 2015-2018, ciclu Master AMCTL 2009-2011, Master KERF 2011-2013, Master KERF 2013-2015,  ca şi îndrumător de an; în timpul studenţiei, organizator de activităţi distractive pentru studenţi şi activităţi caritabile pentru centre de copii cu dizabilităţi; ca îndrumător de an, organizator a numeroase activităţi cu studenţii; membru „InfoStud”, proiect de informare pentru studenţi, iniţiat de DPPD în cadrul Universităţii Bacău, coordonator lot studenţi la peste 27 ediţii ale Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism; director departament nivel universitar; preşedinte comisii de finalizare, preşedinte de comisii de acordare a gradului I în învăţământul preuniversitar şi preşedinte în comisii de ocupare a posturilor diactice în învăţământul universitar.

voluntar Competiţia Special Olympics – Atletism – Sport Unificat, 18.11.2006, Bacău;

voluntar S.O.S. Satele Copiilor Hemeiuşi -Bacău, perioada 2010-2011;

voluntar Special Olympics – Jocurile Regionale Bacău – Noiembrie 2011;

voluntar al Federaţiei Române Sportul pentru Toţi (din 2007);

voluntar al DSJ Bacău (din 2007).

aptitudini şi competenţe organizatorice

· în timpul studenţiei, Vicepreşedinte al Ligii Studenţilor din Universitatea din Bacău (2001-2002);
· în timpul studenţiei, Membru în Senatul Universităţii din Bacău;
· în timpul studenţiei, Membru în Consiliul Profesoral al FEFS Bacău;
· îndrumătorul promoţilor EFS 2004-2008, AMCTL 2009-2011, KERF 2011-2013, KERF 2013-2015;
· responsabil cu formarea şi coorodnarea lotului de studenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, şi participarea acestora la peste 27 ediţii ale Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism (2002 – 2019);
· Preşedintele Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Bacău (din 2007);
· membru în Comisia de organizare a diferitelor Conferinţe Internaţionale din domeniu.

apartenenţă la diferite organizaţii şi comisii

· Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din 2003);
· Membru al Academiei Olimpice Române (din 1999);
· Preşedinte Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Bacău (din 2007);
· Membru al Asociaţiei de Algeziologie din România (din 2005);
· Membru în Comisia de organizare a Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism (2002-2019);
· Membru în Comisia Judeţeană de Arbitraj Bacău (2002-2019);
· Membru în Comisiile de Admitere şi Licenţă ale FSMSS Bacău (din 2003);
· Membru al Societăţii Ştiinţei, Excelenţei umane şi Sportului Universitar (din 2014);
· Membru al IASK , filiala România (din 2012);
· Membru al FIEP, filiala România (din 2013).

activitatea ştiinţifică

– absolvent al Programului de Pregătire Avansată din cadrul studiilor doctorale – Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

– autor al 12 cărţi de specialitate (a se vedea pagina „academic”);

– autor al 3 cursuri de specialitate pentru studenţi şi al unui Caiet lucrări practice (a se vedea pagina „academic”);

79 articole ştiinţifice publicate în volumele sau revistele de specialitate ale Sesiunilor şi Conferinţelor Internaţionale la care am participat în perioada 2001 – 2019;

– colaborator la cartea autoarei Mârza Dănilă Doina (2005) „Masaj antistres”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

– membru al Proiectului de Cercetare „Investigarea aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare a judeţului Bacău” decizia 378 /17.03.2004 şi 3114/5.04.2004, proiect în colaborare cu ISJ Bacău;

– membru în contract de cercetare „Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac – canoe” Decizia 18 din 2 August 2004, colaborare cu Federaţia Română de Kaiac-Canoe;

– membru în programul de  cercetare dezvoltare „Studiu privind nivelul indicatorilor condiţiei fizice a studenţilor de la facultăţile de neprofil din cadrul Universităţii din Bacău prin aplicarea programului Eurofit” 524/10.02.2006, 257/14.02.2006, 77/13. 02.2006, 169/13.02.2006;

referent stiintific la 7 cărţi de specialitate;

reviewer  Conferinţa ştiinţifică internaţională “Perspectives in physical education and sport”  Constanţa, România, 2013-2018;

– reviewer  Conferinţa ştiinţifică internaţională “Sport Peace Message” Sharm el-Sheikh, Egipt,  aprilie 2018

– membru în comitete ştiinţifice la conferinte naţionale şi internaţionale;

– keynote speaker şi profesor invitat la conferinte naţionale şi internaţionale.

aptitudini şi competenţe tehnice

· competenţe IT: Adobe Photoshop, Corel Draw, Office, Windows;
· asistenţă tehnică, consultanţă pentru diferitele competiţii sportive;
· permis de conducere auto categoria B.

începutul paginii începutul paginii